FEL's Wall of Fame

Ereleden

Jurian Rooks: Oprichter

“En dan ben je ineens erelid. Gezien we de statuten zelf hadden
geschreven wist ik natuurlijk dat we hierin een kopje ‘ereleden’
hadden opgenomen. Ik had er alleen geen rekening mee gehouden dat

Hidde Elferink: Oprichter

“Survivalrun had voor mij als achterhoeker een speciaal plekje. Toen ik in 2013 door Jurian Rooks en Joyce Heutinck benaderd werd om samen een survivalrun vereniging op te zetten in Nijmegen,

Leden van Verdienste

Derk Lammers

Toen het vierde bestuur der NSSV FEL, bestuur GroenFELd, in het nauw zat met een penningmeester die noodgedwongen opstapte, heeft Derk zich opgeworpen als nieuwe penningmeester. Met zijn financiële inzicht

Tjitske Lammers-Groenveld

Als één van de eerste leden van FEL heeft Tjitske een belangrijk aandeel gehad in de vorming van de vereniging. Als eerste lid van de Raad van Advies stond ze de eerste besturen al in raad en daad bij. Zelf nam ze

Quintin Poelen

De trainersgroep en parcourcie zouden niet staan waar ze nu zijn zonder Quintin. Met de kennis die hij meebracht (vanuit o.a. Thor) wist hij van het nodige wat af, en hij was (en is) altijd bereid

Lianne Slagter

Lianne heeft in haar tijd bij FEL niet alleen kennis gemaakt met de
survivalrunsport, maar ze heeft zich in de beginjaren van FEL ook lange tijd ingezet als vrijwilliger in verschillende functies. Het is dan ook niet